• SPP a.s.
  • oprava náterov premostení plynovodu
 • Biskupstvo Nitra
  • oprava a náter fasády, vyčistenie studne Nitrianskeho hradu
 • ŽOS Vrútky a.s.
  • opravy a revízie komínov
 • AChP Levice a.s.
  • sanácia síl v Lužiankach a Veľkých Ripňanoch
  • opláštenie skladu hnojív v Leviciach
 • OLO Bratislava a.s.
  • náter fasády, opravy striech, sanácia deliacich stien spaľovne v Bratislave
 • Poľnonákup Galanta a.s.
  • sanácia síl v Seredi a Galante
 • MŠK Kroměříž a.s.
  • sanácia síl v Litoveli a Olomouci
 • Cukrovar Sereď a.s.
  • oprava a náter komína energetiky
 • De Heus a.s.
  • sanácia sila v Běstovicích, generálna oprava sila v Kendiciach
  • otryskanie a náter oceľových síl v Běstovicích a Kendiciach
 • ZZN Pelhřimov a.s.
  • sanácia síl v Zdislavicích a Táboře
 • Duslo a.s.
  • sanácia betónových pätiek filtrov, protichemické nátery
 • Agropodnik Trnava a.s.
  • sanácia sila v Dolnom Štále
  • odizolovanie sila v Senici
 • NAVOS Kroměříž a.s.
  • sanácia a opláštenie betónovej haly skladu hnojív v Prostějově
  • sanácia sila v Kroměříži
 • ARIMEX Bratislava
  • sanácia sila v Humennom