Ukazujem 6 výsledky

Sklad Tekutých hnojív AOS Tupá.

Rekonštrukcia laminátových nádrží skladu tekutých hnojív si vyžadovala špeciálne postupy aj materiály. Celkovo 1350m2 plochy nádrží, 400m2 pomocnej oceľovej konštrukcie, sprevádzkovanie prasknutej nádrže po mesiaci prác odovzdané.

Silá De Heus Kendice

Po spokojnosti s opravou síl v Běstovicích nás oslovili z fy. De Heus na Generálnu opravu Betónového a oceľových síl v Kendiciach. Okrem sanácie fasády a náterov bolo nutné po rokoch nepoužívania obnoviť strešný pláčť betónového sila, otryskať a staticky spevniť stojky oceľových síl.

Silá Kendice

Hala skladu hnojív Prostějov

Generálna oprava haly pre Navos a.s. Kroměříž. Spodnú časť betónovej haly sme staticky spevnili nanesením betónu v hrúbke 40mm s pridaným armovaním. Hornú časť sme opláštili trapézovým plechom.

Silo Zdislavice.

Sanácia sila Zdislavice pre ZZN Pelhřimov. Na ploche 22500m2 sme použili 19t náterových hmôt a 22t reprofilačnáho betónu.