Ukazujem 5 výsledky

Silá De Heus Kendice

Po spokojnosti s opravou síl v Běstovicích nás oslovili z fy. De Heus na Generálnu opravu Betónového a oceľových síl v Kendiciach. Okrem sanácie fasády a náterov bolo nutné po rokoch nepoužívania obnoviť strešný pláčť betónového sila, otryskať a staticky spevniť stojky oceľových síl.

Silá Kendice

Hala skladu hnojív Prostějov

Generálna oprava haly pre Navos a.s. Kroměříž. Spodnú časť betónovej haly sme staticky spevnili nanesením betónu v hrúbke 40mm s pridaným armovaním. Hornú časť sme opláštili trapézovým plechom.

Silo Zdislavice.

Sanácia sila Zdislavice pre ZZN Pelhřimov. Na ploche 22500m2 sme použili 19t náterových hmôt a 22t reprofilačnáho betónu.